Special

Perbincangan Tentang Kesihatan Dari Sudut Fiqah: Fiqh Medik Mini

Buku Fiqh Medik Mini membincangkan mengenai ilmu perubatan terkini dan isu-isu seputar perbahasan perubatan yang sering terjadi dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Perbincangan mengenai kaedah perubatan merangkumi aspek hukum, takrifan kaedah fiqah yang diguna pakai keatas sesuatu kaedah perubatan yang berlaku perbahasan keatasnya, perbandingan pandangan para ulama’ dalam setiap permasalahan perubatan, kaedah yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan juga beberapa tips motivasi yang boleh dijadikan panduan pesakit.

Mengandungi 18 bab, kesemuanya yang diperbahaskan secara mudah dan ditulis dalam format tulisan separa ilmiah. Ini memudahkan masyarakat awam yang tidak mempunyai pengkhususan dalam bidang perubatan memahami dengan baik apa yang diutarakan oleh penulis.

Pada bab pertama, penulis tidak membawa pembaca terus terjun kedalam perbahasan kaedah fiqah untuk difahamkan mengenai sesuatu kaedah perubatan, tetapi penulis terlebih dahulu membincangkan perkara moral iaitu etika dan adab. Antaranya adalah doktor lelaki merawat pesakit wanita dan sebaliknya, batasan antara pesakit yang berlainan jantina. Selain itu, penulis menambah berkenaan hukum mendapatkan rawatan, kepentingan ilmu perubatan dan hukum-hakam mengenai aurat dan konsep darurat yang digunapakai dalam aplikasi kaedah rawatan.

Buku ini terbit tepat pada masanya iaitu musim haji dan ia boleh dijadikan bahan bacaan untuk para jemaah haji dan umrah kerana terdapat beberapa perkara khusus yang penulis bahaskan yang berkaitan dengan ibadah ini. Contohnya dari aspek kesihatan perbahasan pada bab lapan iaitu vaksin untuk Jemaah haji dan keraguan padanya. Perbincangan dilakukan terhadap vaksin jenama Mencevax dan Monumune. Mencevax adalah vaksin yang terhasil daripada sumber susu, jantung dan lemak lembu manakala Monumune pula terhasil daripada sumber yang mengandungi unsur babi. Keterangan dan hujah ditulis dalam bentuk point dan turutan yang mudah sekali untuk memahami perbincangan kes.

Penulis mengetengahkan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-53 yang bersidang pada 27 November 2002, yang membincangkan mengenai suntikan pelalian vaksin Meningococcal Meningtitis oleh orang Islam. Muzakarah memutuskan, hukum menggunakan pelalian Meningococcal Meningtitis Mencevex yang diambil dari sumber lembu adalah harus. Manakala vaksin pelalian Meningococcal Meningtitis Monumune yang mengandungi unsur daripada babi adalah haram. Keharusan digunakan berasaskan kaedah fiqh Akhafu Ad-Dhararin. Mengambil juga pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, walaupun sumber yang asal adalah daripada benda najis dan haram namun sekiranya ia diproses dan berlaku perubahan ataupun pertukaran `ain sifat, maka ia dibolehkan. Hal ini diharuskan bagi menggunakan vaksin berjenama monumune walaupun sumbernya terdiri daripada unsur babi. Banyak lagi fatwa yang diputuskan didalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan, antaranya hukum menggunakan vaksin biothrax dan vaksin rotateq, hukum penggunaan anggota atau unsur haiwan yang haram dimakan selain anjing dan babi untuk tujuan kosmetik, suntikan highly purified insulin daripada babi dan lain-lain.

Pada akhir bab, penulis meminta agar kajian dilakukan semula terhadap suntikan vaksin yang diambil dari sumber lembu yang disuntik keatas jemaah haji Malaysia. Ini adalah kerana, Majlis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan vaksin Mencevax yang digunakan oleh jemaah haji Malaysia pada 16 Julai 2010 kerana kajian dan audit yang dilakukan oleh mereka mendapati vaksin tersebut juga mengandungi unsur babi dan tidak hanya mengandungi unsur lembu sahaja.

Malah, penemuan vaksin yang 100 peratus halal daripada syarikat Novartis dan Tian Yuana, mengukuhkan lagi pendapat penulis agar kajian dilakukan semula. Novartis disahkan dan diiktiraf status halalnya daripada Islamic Services of America (ISA), Arab Saudi, Pakistan, Bangladesh dan Turki. Penemuan vaksin halal tersebut melalui penelitian syarikat Novartis selama 20 tahun hal perkembangan daripada gula kacang soya.

Selain itu, masyarakat umum yang sempat kecoh beberapa ketika sebelum ini dengan isu penemuan DNA babi didalam coklat makanan di Malaysia juga ada diperbincangkan halnya secara mapan pada bab kedua iaitu berkenaan hukum penggunaan benda-benda haram dalam perubatan. Dalam bab ini perbincangan mengenainya dicerakinkan dalam beberapa bahagian iaitu pendahuluan yang membincangkan dalam konteks kaedah fiqah, seterusnya memasuki perbincangan penggunaan anjing dan babi dalam perubatan, contoh-contoh kes, kaedah sains yang menyebabkan pertukaran item najis kepada harus, takrifan al-istihalah dan istihlaak sehinggalah ianya diakhiri dengan bahagian yang membincangkan soal darurat, hajiyat dan garis panduan penggunaannya dalam bidang perubatan.

Islam begitu menitikberatkan soal suci dan halal dalam banyak aspek. Perbincangan mengenai pertukaran item najis kepada harus, penulis membahaskan dua konsep iaitu al- Istihalah dan Istihlaak. Istihalah adalah proses perubahan sesuatu benda yang najis (ain najasah) kepada sesuatu yang suci, sama ada secara tabi’i atau melalui perantaraan seperti arak yang menjadi cuka secara tabi’I ataupun perantaraan sesuatu (yang mempercepatkan proses pemeraman). Manakala, istihlaak adalah percampuran antara bahan suci dalam kuantiti yang banyak dengan bahan najis dalam kuantiti yang sedikit tanpa disengajakan oleh pelakunya. Bahan najis itu terurai dan hancur dalam bahan yang suci tanpa wujud lagi zat dan sifat asalnya seperti bangkai binatang yang terjatuh dalam garam yang banyak sehingga ia bertukar menjadi garam. Begitulah penjelasan penulis mengenai dua konsep ini bersama dengan beberapa contoh. Ulasan ini hanya memetik satu contoh dari setiap konsep yang dijelaskan oleh penulis didalam bukunya.

Bagi mereka yang sudah berkepakaran dalam bidang perubatan dan perbahasan kaedah didalam pengajian Islam, mungkin buku yang dipersembahkan oleh penulis adalah sebuah buku yang sangat ringkas untuk menjadi bahan rujukan penting. Namun sesuatu yang tidak boleh kita lupakan, ramai lagi masyarakat awam di Malaysia ini yang tidaklah berkepakaran dalam bidang perubatan dan pengajian Islam boleh memahami kitab-kitab besar yang membincangkan soal yang sama tentang apa yang diperbincangkan oleh penulis. Sesungguhnya wajarlah apa yang dipersembahkan oleh penulis ini merupakan bahan bacaan awam yang ditulis dalam bentuk tidak terlalu ilmiah, ringkas dan padat untuk memberi kefahaman kepada para pembaca awam.

Selain beberapa bab yang dipetik didalam ulasan ini, banyak lagi topik perbahasan yang mempunyai perbincangan yang masih dalam ruang lingkup fiqah medik, antaranya derma organ, pengguguran, jampi, penyakit berjangkit, botox, susuk, braces, pembedahan batin, puasa dan isu perubatan, mewarna rambut, berkhitan, perubatan kayu koka, masalah onani dan penyakit `ain.

Ulasan ditulis oleh Mohamad Asri Mohamad Yussof
Buku Fiqh Medik Mini

Buku Fiqh Medik Mini membincangkan mengenai ilmu perubatan terkini dan isu-isu seputar perbahasan perubatan yang sering terjadi dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kini dengan diskaun 20%.

RM12 RM15

Pertanyaan atau Komen?

Leave a reply