Falsafah Hidup – HAMKA

Kalau kejahatan pernah menang, hanyalah lantaran dorongan nafsu. Bila nafsu telah reda, kebaikan jualah yang kita junjung. Sebab itu hendaklah kita percaya hidup penuh dengan Iman dan baik sangka kepada Tuhan. Itulah Falsafah Hidup

HAMKA

Takjub, hairan, dan terasa bahawa diri kita dipenuhi oleh tanda tanya, seribu macam ataupun satu tanda tanya.

“Apakah ini? Dari manakah datangnya? Apakah kesudahannya?”

Rahsia dan penuh rahsia.

Bila sedang berfikir hendak menyelidiki, hendak tahu apakah rahsia itu, kembalilah segala tanya yang sulit tadi kepada yang bertanya, “Mengapa saya bertanya? Siapa saya?”

Rahsia.

Demikianlah terus menerus, falsafah tidak akan berhenti, selama manusia masih berfikir selama manusia masih bertanya, selama batin manusia masih merasa adanya rahsia itu.

Kalau sesiapa mengharapkan inti-inti dan perbahasan falsafah menurut teori Barat melalui buku ini dibahaskan secara lumat, maka dia tersilap. Pak HAMKA menerusi penulisannya ini mengangkat pelbagai tema terutamanya berkaitan kehidupan seperti persahabatan, cinta, ilmu, keutamaan dan beberapa lagi nilai-nilai yang penting sebagai seorang muslim

Nuruddin Azri
Lembaga Hidup: Ikhtiar sepenuh hati memenuhi ragam kewajiban untuk hidup sesuai ketetapan Ilahi, Lembaga Budi menegakkan budi,membangun jati diri berdasar tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tasawuf Moden: Bahagia itu dekat dengan kita Ada didalam diri kita. Falsafah Hidup memecahkan rahasia kehidupan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan sunnah
Buku Falsafah Hidup

Buku ini adalah cetak ulang dari karya HAMKA, ulama besar sekaligus penulis masyhur. Karya ini dicetak sejak 1940 dan masih berlanjut sampai sekarang.

RM24.00

2 Comments
  1. […] Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tasawuf Moden: Bahagia itu dekat dengan kita Ada didalam diri kita. Falsafah Hidup memecahkan rahasia kehidupan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan sunnah Buku Tasawuf […]

  2. […] Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tasawuf Moden: Bahagia itu dekat dengan kita Ada didalam diri kita. Falsafah Hidup memecahkan rahasia kehidupan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan sunnah Buku Lembaga […]

    Leave a reply

    Kedai Buku Online